ข่าว

รายการ CU 101 มองไกลไปด้วยกัน อธิการบดีจุฬาฯ กับทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

รายการ CU 101 มองไกลไปด้วยกัน อธิการบดีจุฬาฯ กับทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

เชิญพบกับรายการ “CU 101 มองไกลไปด้วยกัน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กับทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าว ไทยพีบีเอส ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชาวจุฬาฯ รับชมและมีส่วนร่วมได้ทาง facebook live : Chulalongkorn University และ CU Radio

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X