ข่าวสารจุฬาฯ

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะนักกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 “มอดินแดงเกมส์”  ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และรับโอวาทจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งนี้ ๙ึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-9  มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย