ข่าวสารจุฬาฯ

งานครบรอบ 40 ปีสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดงานครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันฯ โดยมีพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Future of investmentadvisory in digital era” โดย นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Investment Advisory และ เรื่อง”เทคนิคการบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” โดย ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning and Family Office Private Banking, Wealth Segment Function จาก ธนาคารไทยพานิชย์จำกัด ณ โถงจัดกิจกรรม ชั้น 1
ในโอกาสนี้ คุณสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

 

 

 

 

 

 

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย