ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศผล “สลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2561”

รับรางวัลที่ :
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และ วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ) ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

เอกสารประกอบการรับรางวัล :

รางวัลที่ 1-4
• สลากกาชาดฉบับจริง
• สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)

รางวัลที่ 5
• สลากกาชาดฉบับจริง
• สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว, 3 ตัว และ 2 ตัว
• สลากกาชาดฉบับจริง
• แสดงบัตรประชาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-0053 (คุณจำเริญ ฮวดศรี)

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย