ข่าว

ยกเลิกการให้บริการ Web VPN ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ยกเลิกการให้บริการ Web VPN ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ จะยกเลิกการให้บริการ Web VPN ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อการให้บริการ VPN ที่มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น โดยจะจัดเตรียม VP AnyConnect ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายกว่าเดิม สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและรองรับงานอุปกรณ์ Mobile Device ประเภทต่างๆ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/cunet_vpn_service

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X