ข่าวสารจุฬาฯ

ยกเลิกการให้บริการ Web VPN ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ จะยกเลิกการให้บริการ Web VPN ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อการให้บริการ VPN ที่มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น โดยจะจัดเตรียม VP AnyConnect ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายกว่าเดิม สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและรองรับงานอุปกรณ์ Mobile Device ประเภทต่างๆ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/cunet_vpn_service

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย