ข่าว

เสวนา “ต้นทุนชีวิต ติดพลังบวกให้เด็กไทย”

เสวนา “ต้นทุนชีวิต ติดพลังบวกให้เด็กไทย”

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เชิญร่วมฟังการเสวนา “ต้นทุนชีวิต ติดพลังบวกให้เด็กไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผูู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น อ.วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา ที่ปรึกษามูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ  ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจ สำรองที่นั่งได้ที่ที่ goo.gl/FJLvn4 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2218-2565 ต่อ 6721

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X