ข่าว

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง HUMAN TRAFFICKING, MODERN SLAVERY: EXPLORING FUTURE SPECTRUM AND PROTECTION OF SURVIVORS

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง HUMAN TRAFFICKING, MODERN SLAVERY: EXPLORING FUTURE SPECTRUM AND PROTECTION OF SURVIVORS

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง HUMAN TRAFFICKING, MODERN SLAVERY: EXPLORING FUTURE SPECTRUM AND PROTECTION OF SURVIVORS ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ห้องประชุม Alumni ชั้น 12 อาคาร 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนานาชาติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม ความเชื่อมโยง ในเรื่องการค้ามนุษย์ ทาสยุคใหม่ และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-218-7462

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X