ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญชวน… ร่วม “บริจาคโลหิต 60 ปีสาธิตจุฬาฯ”

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-2746 กด 0

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย