ขอเชิญชวน… ร่วม “บริจาคโลหิต 60 ปีสาธิตจุฬาฯ”

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-2746 กด 0

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X