ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ “เขียนบทความทางพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์”

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ โดยมีนางชมัยพร คมบางคม ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.สิวลี ศิริไล ราชบัณฑิต เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง “ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ” โดย อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-4654 หรือ www.cubs.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย