ข่าว

สัมมนาวิชาการ “เขียนบทความทางพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์”

สัมมนาวิชาการ “เขียนบทความทางพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์”

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ โดยมีนางชมัยพร คมบางคม ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.สิวลี ศิริไล ราชบัณฑิต เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง “ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ” โดย อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-4654 หรือ www.cubs.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X