ข่าว

เปิดโลกลานเกียร์ “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

เปิดโลกลานเกียร์  “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์)  เรื่อง “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เนื่องในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 117 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 218 6334 สมัครได้ทาง https://goo.gl/forms/lgR0yqL3pfB5IC8t2

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X