ข่าวสารจุฬาฯ

เปิดโลกลานเกียร์ “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์)  เรื่อง “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เนื่องในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 117 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 218 6334 สมัครได้ทาง https://goo.gl/forms/lgR0yqL3pfB5IC8t2

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย