ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Local livelihood situation and peace process in Myanmar: Dynamic of Changes in Kachin state

ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ หลักสูตร Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Local livelihood situation and peace process in Myanmar: Dynamic of Changes in Kachin state” ​ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม Alumni ชั้น 12 อาคาร 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/ail4d  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7468 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย​​

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย