ข่าว

โอสถศาลาโฉมใหม่เปิดให้บริการ

โอสถศาลาโฉมใหม่เปิดให้บริการ

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งปรับปรุงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยมี ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโอสถาศาลาโฉมใหม่ ซึ่งนอกจากการจำหน่ายยาและให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาแล้ว ยังมีบริการใหม่ๆเพิ่มขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง คลินิกยาเฉพาะทาง การใช้ Application แทนสมุดประจำตัวผู้ป่วย การใช้ QR Code บนฉลากยา ฯลฯ โอสถศาลา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X