ข่าวสารจุฬาฯ

งานครบรอบ 85 ปี ตึกจักรพงษ์และ 30 ปี หอประวัติจุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 หอประวัติจุฬาฯ จัดงานครบรอบ 85 ปี ตึกจักรพงษ์ และครบรอบ 30 ปี หอประวัติจุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเรื่อง “สามทศวรรษ วิชญทัศน์หอประวัติจุฬาฯ” และมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ โดย ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตอธิการบดีและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย