ข่าว

งาน “วิสาขบูชา” ณ ธรรมสถานจุฬาฯ

งาน “วิสาขบูชา” ณ ธรรมสถานจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารธรรมสถาน ธรรมสถานจุฬาฯ จัดงาน “วิสาขบูชา” เพื่อส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมุ่งหวังให้เป็นสื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวจุฬาฯ ในการประกอบกิจอันเป็นสัมมาปฏิบัติร่วมกัน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำวัตรเย็น (แปลไทย) การแสดงธรรมโดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ การปฏิบัติสมาธิภาวนา และการเวียนเทียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 400 คน รวบรวมปัจจัยทำบุญกับพระคุณเจ้าฯ และวัดจากแดง ได้จำนวนกว่า 24,000 บาท

 

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X