หลักสูตรนานาชาติ

Doctoral

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Finance

Chulalongkorn Business School

Finance and Marketing (Sasin Ph.D. Program)

Sasin School of Management

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย