หลักสูตรนานาชาติ

Doctoral

Doctor of Philosophy Program in Management

Chulalongkorn Business School

Doctor of Philosophy Program in Marketing

Chulalongkorn Business School

Doctor of Philosophy in Petrochemical Technology

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Petrochemical Technology

Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Care

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Pharmacology and Toxicology (Doctoral)

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Doctor of Philosophy Program in Industrial Pharmacy

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Polymer Science

The Petroleum and Petrochemical College (PPC)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Public Health

College of Public Health Sciences (CPHS)

Doctor of Philosophy in Public Health Sciences Program

College of Public Health Sciences (CPHS)

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย