เพลงมหาวิทยาลัย

เพลงจามจุรีประดับใจ

ผู้ประพันธ์ทำนอง

ปิยะ รณรื่น

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง

ปิยะ รณรื่น

ประวัติความเป็นมา

เพลงนี้ คุณปิยะ รณรื่น ประพันธ์คำร้อง และทำนองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เมื่อครั้งยังเป็นนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ ๒ คุณปิยะเป็นนิสิตผู้หนึ่งที่มีความสนใจทางด้านดนตรีที่มีมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา และได้ทดลองแต่งเพลงไว้มากมาย เมื่อได้เข้ามาศึกษาที่จุฬาฯ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.จ.ม.) ในฐานะนักร้องในช่วงเวลานั้น จึงได้เริ่มแต่งเพลงประจำสถาบันขึ้น เพื่อใช้บรรเลงและขับร้องในหมู่นักดนตรีของสโมสรฯ และเพลง “จามจุรีประดับใจ” นี้ ถือเป็นเพลงจุฬาฯ เพลงแรก ที่คุณปิยะได้ แต่งขึ้นในระหว่างที่เป็นนิสิตอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อร้อง

ผืนแผ่นแดนดินถิ่นนี้ คือสีชมพูเด่นไกล สีรวมแหล่งธารน้ำใจไหลรินมาร่วมกัน แม้แผ่นดินยังคู่ฟ้า จุฬาฯ ทุกคนผูกพัน สายใยแห่งใจรักมั่น ใฝ่ฝันชั่วชีวันมิเลือน ร่มจามจุรีนี้คือร่มใจ พี่น้องและเพื่อน ฝังใจเตือนเปรียบเหมือนแหล่งความรักซื่อตรง ถึงห่างไกลกันเพียงไหน แต่ใจรักเรามั่นคง พระนามจุฬาฯ สูงส่ง ยืนยงตราบชั่วดินฟ้าเอย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย