เพลงมหาวิทยาลัย

เพลงจุฬาฯ บันเทิง

ผู้ประพันธ์ทำนอง

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ประวัติความเป็นมา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์เพลงนี้ทั้งคำร้องและทำนองให้องค์การนิสิตจุฬาฯ เมื่อปี พ.ศ. 2492 และบันทึกเสียงโดยวงดนตรีกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ. 2493 ต่อมาวง C.U. BAND แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำออกบรรเลงในวันประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลพระเกี้ยวทองคำในปี พ.ศ. 2496

เนื้อร้อง

พวกเราจุฬาฯ เรามาร่วมชุมนุมกัน จากไปนานวัน ห่างกันต่างอยู่ไกล วันนี้ฤกษ์งามยามดี เรานี้ร่วมหทัย นัดไหนนัดใดก็แห่กันมา พวกเราจุฬาฯ เราสามัคคีกลมเกลียว จิตหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวกันหนักหนา วันนี้ร่วมกันบันเทิง ระเริงรื่นวิญญา พวกเราจุฬาฯ มารื่นเริงกัน อันนามจุฬาฯ จุฬาฯ สมญานี้ผูกดวงใจ พวกเราเอาไว้ให้ร่วมใจกัน จุฬาฯมีสีชมพู สีดีสีผ่องผุดพรรณ ผูกใจเรามั่นไม่มีวันคลาย พวกเราจุฬาฯ เรามาร่วมรื่นเริงรมย์ ต่างคนชื่นชม สุขสมดังจิตหมาย เรามาเต้นรำทำเพลง บรรเลงให้สบาย ทั้งหญิงทั้งชายมารื่นเริงกัน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย