เพลงมหาวิทยาลัย

เพลงเดินจุฬาฯ

ผู้ประพันธ์ทำนอง

เพลงพื้นเมืองอเมริกัน

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง

ม.ล.จิตสาร ชุมสาย ณ อยุธยา

ประวัติความเป็นมา

เพลง “เดิน” ซึ่งในปัจจุบันเรียกกันทั่วไปว่าเพลง “เดินจุฬาฯ” แต่เดิมเรียกชื่อเพลงคำเดียวว่า “เดิน” แต่งคำร้อง โดย ม.ล.จิตสาร ชุมสาย ณ อยุธยา โดยอาศัยทำนองเพลงพื้นเมืองอเมริกัน ที่ให้จังหวะมาร์ชสนุกสนาน และเป็นที่ครึกครื้น ในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลกีฬาฟุตบอลประเพณี นิสิตจุฬาฯ จะใช้เพลง “เดิน” เป็นเพลงเรียกกำลัง ซึ่งจะร้องรำทำเพลงในระหว่างที่กำลังเดินทางไปแข่งกีฬาฯ ในวันจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ เหล่านิสิตจุฬาฯ จะออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าหรือย่ำรุ่งในวันนั้น จะมีเสียงเพลงจากรถยนต์และรถบรรทุกของชาวจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ วิ่งไปตามถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเสียงเพลงเอกเพลงหนึ่ง ที่มีชื่อว่าเพลง “เดิน” มาเป็นพลังสำคัญในการเรียกขวัญและกำลังใจของชาวจุฬาฯ ทุกคน

เนื้อร้อง

เดิน ๆ เถิดรา นิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ เดิน ๆ พร้อมหน้าเพื่อนำชัยมาจุฬาลงกรณ์ ชโย ๆ จุฬาฯ สถานศึกษาสง่าพระนาม ใครจะหยามเหยียดจุฬาฯ เราอย่ายอม เราอย่ายอม ชิงเถิด ชิงเอาชัยชิงด้วยน้ำใจเป็นนักกีฬา เชียร์เถิดเราเชียร์ให้บำรุงน้ำใจพวกเราจุฬาฯ พลีเถิดพลีกายพร้อมเลือดเนื้อเรายอมยกให้จุฬาฯ จงมุ่งหน้าพาเอาชัยให้จุฬาฯให้จุฬาฯ March March Along We Sing a Song We Sing So Gay March March Along We Sing a Song for C.U. Way C.U. will Win Again Just as the Same as Previous Day We Will Sing C.U. Will Win! Will Win!

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย