Archive

ป้ายกำกับ: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ? เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ ใช้ง่าย รู้ผลไว ห่างไกลโควิด-19

เภสัชฯ จุฬาฯ เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนห่างไกลจากโควิด-19 พัฒนาชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย