ARCHIVE

จุฬาฯ
เปิดใจอธิการบดีจุฬาฯ เบื้องหลังความสำเร็จมหา’ลัย Top 100 ของโลก

เปิดใจอธิการบดีจุฬาฯ เบื้องหลังความสำเร็จมหา’ลัย Top 100 ของโลก

“จุฬาฯ ขึ้นท็อป 100 มหาวิทยาลัยโลก” เดินหน้านวัตกรรมเพื่อสังคม

“จุฬาฯ ขึ้นท็อป 100 มหาวิทยาลัยโลก” เดินหน้านวัตกรรมเพื่อสังคม

“ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย” นวัตกรรมหมอจุฬาฯ

“ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย” นวัตกรรมหมอจุฬาฯ

เปิดใจ 5 เยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มุ่งวิจัยพัฒนาสาธารณสุขไทย

เปิดใจ 5 เยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มุ่งวิจัยพัฒนาสาธารณสุขไทย

คณะบัญชี จุฬาฯ จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำโลก ตอกย้ำความเป็น World Class Business School

คณะบัญชี จุฬาฯ จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำโลก ตอกย้ำความเป็น World Class Business School

“จุฬาฯ ขึ้นแท่นที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย” ยืนหนึ่ง 3 วิชาเคมี-วัสดุฯ-ฟิสิกส์

“จุฬาฯ ขึ้นแท่นที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย” ยืนหนึ่ง 3 วิชาเคมี-วัสดุฯ-ฟิสิกส์

เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด

เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด

จุฬาฯ ชูเรียน “ออนไลน์” เท่าทันดิจิทัล

จุฬาฯ ชูเรียน “ออนไลน์” เท่าทันดิจิทัล

“จุฬาฯ ประณต ทศมราชา” เฉลิมพระชนมพรรษา ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 10

“จุฬาฯ ประณต ทศมราชา” เฉลิมพระชนมพรรษา ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 10

ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพประชุม “สภาดนตรีโลก”

ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพประชุม “สภาดนตรีโลก”

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ หลังคาสีเขียว ใจกลางกรุง คว้ารางวัลระดับโลก

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ หลังคาสีเขียว ใจกลางกรุง คว้ารางวัลระดับโลก

“จุฬาฯ ที่ 1” มหาวิทยาลัยไทย 7 ปี ซ้อน

“จุฬาฯ ที่ 1” มหาวิทยาลัยไทย 7 ปี ซ้อน

ในหลวง ร.9 พระราชทาน ต้นจามจุรีแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในหลวง ร.9 พระราชทาน ต้นจามจุรีแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมสภาดนตรีโลก

จุฬาฯ รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมสภาดนตรีโลก

จุฬาฯ ใช้แก้วกระดาษไบโอ “ลดขยะพลาสติกถึง 12.9 ตัน”

จุฬาฯ ใช้แก้วกระดาษไบโอ “ลดขยะพลาสติกถึง 12.9 ตัน”

เปิดแล้ว… “มุมสารสนเทศไต้หวัน (TRCCS)” ณ หอสมุดกลาง จุฬาฯ

เปิดแล้ว… “มุมสารสนเทศไต้หวัน (TRCCS)” ณ หอสมุดกลาง จุฬาฯ

“ร.ร.สาธิตมศก.-จุฬาฯ” ซิวแชมป์  J-Challenge

“ร.ร.สาธิตมศก.-จุฬาฯ” ซิวแชมป์ J-Challenge

วันที่ระลึกวันทรงดนตรี

วันที่ระลึกวันทรงดนตรี

จุฬาฯ จับมือ “มูลนิธิปิดทองหลังพระ” จัดทันตกรรมพระราชทาน บริการชาวบ้าน 3 จว.ภาคใต้

จุฬาฯ จับมือ “มูลนิธิปิดทองหลังพระ” จัดทันตกรรมพระราชทาน บริการชาวบ้าน 3 จว.ภาคใต้

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X