ARCHIVE

จุฬาฯ
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  “บริการส่งด้วยใจ สู้ภัย COVID-19”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ “บริการส่งด้วยใจ สู้ภัย COVID-19”

เปิดใจ 5 เยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มุ่งวิจัยพัฒนาสาธารณสุขไทย

เปิดใจ 5 เยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มุ่งวิจัยพัฒนาสาธารณสุขไทย

“เครื่องตรวจ COVID-19 อัตโนมัติ” รู้ผลเร็ว แม่นยำถึง 99 % ที่แรกและที่เดียวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

“เครื่องตรวจ COVID-19 อัตโนมัติ” รู้ผลเร็ว แม่นยำถึง 99 % ที่แรกและที่เดียวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

คณะบัญชี จุฬาฯ จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำโลก ตอกย้ำความเป็น World Class Business School

คณะบัญชี จุฬาฯ จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำโลก ตอกย้ำความเป็น World Class Business School

“จุฬาฯ ขึ้นแท่นที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย” ยืนหนึ่ง 3 วิชาเคมี-วัสดุฯ-ฟิสิกส์

“จุฬาฯ ขึ้นแท่นที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย” ยืนหนึ่ง 3 วิชาเคมี-วัสดุฯ-ฟิสิกส์

เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด

เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด

เรียนฟรี…คอร์สเรียนออนไลน์ หลากหลายวิชากับ “Chula MOOC”

เรียนฟรี…คอร์สเรียนออนไลน์ หลากหลายวิชากับ “Chula MOOC”

จุฬาฯ ชูเรียน “ออนไลน์” เท่าทันดิจิทัล

จุฬาฯ ชูเรียน “ออนไลน์” เท่าทันดิจิทัล

รวมหน่วยงานจุฬาฯ ที่ “ปิดให้บริการ – ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ” เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

รวมหน่วยงานจุฬาฯ ที่ “ปิดให้บริการ – ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ” เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

“จุฬาฯ ประณต ทศมราชา” เฉลิมพระชนมพรรษา ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 10

“จุฬาฯ ประณต ทศมราชา” เฉลิมพระชนมพรรษา ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 10

ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพประชุม “สภาดนตรีโลก”

ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพประชุม “สภาดนตรีโลก”

จุฬาฯ จัดพื้นที่นั่งในโรงอาหารตามแนวทาง “Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19” ภายในมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ จัดพื้นที่นั่งในโรงอาหารตามแนวทาง “Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19” ภายในมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ จัดทำ “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลออนไลน์”

จุฬาฯ จัดทำ “เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลออนไลน์”

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ หลังคาสีเขียว ใจกลางกรุง คว้ารางวัลระดับโลก

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ หลังคาสีเขียว ใจกลางกรุง คว้ารางวัลระดับโลก

“จุฬาฯ ที่ 1” มหาวิทยาลัยไทย 7 ปี ซ้อน

“จุฬาฯ ที่ 1” มหาวิทยาลัยไทย 7 ปี ซ้อน

ในหลวง ร.9 พระราชทาน ต้นจามจุรีแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในหลวง ร.9 พระราชทาน ต้นจามจุรีแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมกิจกรรมจุฬาฯ ที่ “งด/เลื่อนการจัดงาน” เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

รวมกิจกรรมจุฬาฯ ที่ “งด/เลื่อนการจัดงาน” เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

จุฬาฯ รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมสภาดนตรีโลก

จุฬาฯ รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมสภาดนตรีโลก

จุฬาฯ ใช้แก้วกระดาษไบโอ “ลดขยะพลาสติกถึง 12.9 ตัน”

จุฬาฯ ใช้แก้วกระดาษไบโอ “ลดขยะพลาสติกถึง 12.9 ตัน”

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนิสิตใหม่ “สาขาวิชาเคมีประยุกต์”

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนิสิตใหม่ “สาขาวิชาเคมีประยุกต์”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X