Archive

ป้ายกำกับ: ชาวจุฬาฯ

นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีจุฬาฯ อวยพรปีใหม่ 2565 แก่ชาวจุฬาฯ

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้อวยพรปีใหม่แก่ชาวจุฬาฯ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย