Archive

ป้ายกำกับ: นวัตกรรมจุฬาฯ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2564 ดร.สุดเขต ไชโย เจ้าของผลงาน “เซนเซอร์” รูปแบบใหม่ สำหรับประเมินความปลอดภัยทางอาหารและการวินิจฉัยทางการแพทย์

ดร.สุดเขต ไชโย นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2564 จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพฯ จุฬาฯ ด้วยผลงานการพัฒนา “เซนเซอร์” รูปแบบใหม่ ประเมินความปลอดภัยทางอาหารและการเกษตรได้อย่างแม่นยำ ตรวจวัดง่าย พร้อมประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังโรคและตรวจวัดภูมิคุ้มกันที่มีความไวต่อเชื้อโควิด-19

หน้ากากอนามัย 2 in1 กันฝุ่นและไวรัส นวัตกรรมจุฬาฯ เพื่อสุขภาพชีวิตวิถีใหม่

วิศวฯ จุฬาฯ จับมือ ปตท. พัฒนาหน้ากากอนามัย 2in1 นวัตกรรมป้องกันฝุ่น PM2.5 และโควิด-19 ใช้ซ้ำได้กว่า 15 ครั้ง ลดขยะ ปลอดมลพิษ จ่อจำหน่ายเร็วๆ นี้

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย