ARCHIVE

นิสิตจุฬาฯ
นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลเยาวชนต้นแบบภาษาไทยดีเด่น

นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลเยาวชนต้นแบบภาษาไทยดีเด่น

จุฬาฯ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช

จุฬาฯ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีเชิดชูเกียรตินิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีเชิดชูเกียรตินิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

เยาวชนไทย 4 นิสิตจุฬาฯ คว้า “รางวัลแข่งเคสธุรกิจระดับโลก”

เยาวชนไทย 4 นิสิตจุฬาฯ คว้า “รางวัลแข่งเคสธุรกิจระดับโลก”

นิสิตสถาปัตย์ คว้ารางวัลออกแบบ “ลายตู้เอทีเอ็ม กสิกรไทย”

นิสิตสถาปัตย์ คว้ารางวัลออกแบบ “ลายตู้เอทีเอ็ม กสิกรไทย”

นิสิตคณะบัญชีจุฬาฯ สุดเจ๋ง คว้าชัยชนะแข่งขันเคสธุรกิจระดับโลกที่แคนาดา

นิสิตคณะบัญชีจุฬาฯ สุดเจ๋ง คว้าชัยชนะแข่งขันเคสธุรกิจระดับโลกที่แคนาดา

นายก อบจ. หญิงคนแรกของจุฬาฯ แนะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า

นายก อบจ. หญิงคนแรกของจุฬาฯ แนะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า

นิสิต นิติจุฬาฯ สัมผัสชีวิตหลังกำแพง ส่งต่อความรู้ด้านกฏหมาย ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ปลายแห่งความยุติธรรม

นิสิต นิติจุฬาฯ สัมผัสชีวิตหลังกำแพง ส่งต่อความรู้ด้านกฏหมาย ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ปลายแห่งความยุติธรรม

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศ การแข่งขันด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศ การแข่งขันด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ คว้า “แชมป์โลก” การแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ คว้า “แชมป์โลก” การแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ

ความฝันแค่เอื้อมของ “ศิรดา” ผู้กำกับหญิงดาวรุ่งของไทย

ความฝันแค่เอื้อมของ “ศิรดา” ผู้กำกับหญิงดาวรุ่งของไทย

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ “บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรและนิสิต ที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19”

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ “บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรและนิสิต ที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19”

นิสิตจุฬาฯ ปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

นิสิตจุฬาฯ ปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยที่ออสเตรเลีย

นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยที่ออสเตรเลีย

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ “ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)”

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ “ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)”

บัณฑิตจุฬาฯ กับความประทับใจในรั้วจามจุรี และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตจุฬาฯ กับความประทับใจในรั้วจามจุรี และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตจุฬาฯ

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดระบายสี “แต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดระบายสี “แต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ สมัครรับทุนอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ สมัครรับทุนอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

ทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลการตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ

ทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลการตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X