ARCHIVE

ฝุ่น
จุฬาฯ พัฒนาเซ็นเซอร์วัด “PM2.5” นำร่องติดตั้ง 30 จุด ทั่วกทม.

จุฬาฯ พัฒนาเซ็นเซอร์วัด “PM2.5” นำร่องติดตั้ง 30 จุด ทั่วกทม.

คว้านลึก ปัญหาฝุ่นพิษ ถึงเวลาผลักดัน กม.อากาศสะอาด เพื่อ “หายใจ”

คว้านลึก ปัญหาฝุ่นพิษ ถึงเวลาผลักดัน กม.อากาศสะอาด เพื่อ “หายใจ”

จุฬาฯ ชี้ “พ่นน้ำลดฝุ่นเมืองไม่ได้”

จุฬาฯ ชี้ “พ่นน้ำลดฝุ่นเมืองไม่ได้”

วิกฤต “พีเอ็ม 2.5” ถึงเวลาตื่นตัวสู้ “ฝุ่นจิ๋ว”

วิกฤต “พีเอ็ม 2.5” ถึงเวลาตื่นตัวสู้ “ฝุ่นจิ๋ว”

จุฬาฯ ห่วงใยสุขภาพทุกคน จัดทำหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบ e-Book

จุฬาฯ ห่วงใยสุขภาพทุกคน จัดทำหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบ e-Book

จุฬาฯ ติดตั้ง “ระบบเตือนภัยฝุ่น” ตรวจติดตามคุณภาพอากาศ

จุฬาฯ ติดตั้ง “ระบบเตือนภัยฝุ่น” ตรวจติดตามคุณภาพอากาศ

จุฬาฯ มอบหน้ากากN95 และน้ำดื่มแก่ชาวจังหวัดน่านที่เผชิญปัญหาฝุ่นควัน

จุฬาฯ มอบหน้ากากN95 และน้ำดื่มแก่ชาวจังหวัดน่านที่เผชิญปัญหาฝุ่นควัน

cusense.net ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ

cusense.net ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ

ความรู้เกี่ยวกับ “อันตรายจากมลพิษทางอากาศ” และ “คำแนะนำในการดูแลบ้านเรือนและชุมชน”

ความรู้เกี่ยวกับ “อันตรายจากมลพิษทางอากาศ” และ “คำแนะนำในการดูแลบ้านเรือนและชุมชน”

รวมบทความดราม่า เรื่อง PM2.5 จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รวมบทความดราม่า เรื่อง PM2.5 จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

หน้ากากอนามัย ซ้อนทิชชู 2 ชั้น ช่วยป้องกันฝุ่น  PM 2.5 ผลการวิจัยไม่ยืนยันว่าป้องกันฝุ่นถึง 90%

หน้ากากอนามัย ซ้อนทิชชู 2 ชั้น ช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ผลการวิจัยไม่ยืนยันว่าป้องกันฝุ่นถึง 90%

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X