ARCHIVE

รางวัล
“สงัด” นวัตกรรมจากเด็กจุฬาฯ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2018

“สงัด” นวัตกรรมจากเด็กจุฬาฯ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2018

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดระบายสี “แต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดระบายสี “แต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

ทีมนิสิตจุฬาฯ  คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน ภาษาอินโดนีเซียสำหรับชาวต่างชาติ

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน ภาษาอินโดนีเซียสำหรับชาวต่างชาติ

ทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลการตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ

ทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลการตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะการประกวด Startups of Space  เป็นตัวแทนประเทศและภูมิภาคเข้าแข่งขันระดับโลก

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะการประกวด Startups of Space เป็นตัวแทนประเทศและภูมิภาคเข้าแข่งขันระดับโลก

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562”

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562”

ภาพยนตร์สั้น แนวโรแมนติก เรื่อง “The Gift” ของจุฬาฯ ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดระดับโลก

ภาพยนตร์สั้น แนวโรแมนติก เรื่อง “The Gift” ของจุฬาฯ ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดระดับโลก

นิสิตปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

นิสิตปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กวาดรางวัลที่ 1-2-3 J-MAT Award สุดยอดการแข่งขันแผนการตลาดของไทย

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กวาดรางวัลที่ 1-2-3 J-MAT Award สุดยอดการแข่งขันแผนการตลาดของไทย

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลจากงาน  International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลจากงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ คว้ารางวัลโครงการสร้างเสร็จระดับใหญ่ในเวทีโลก WLA Awards 2019

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ คว้ารางวัลโครงการสร้างเสร็จระดับใหญ่ในเวทีโลก WLA Awards 2019

นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศ งาน TOT Hackathon 2019 สาขา Big Data Analytics

นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศ งาน TOT Hackathon 2019 สาขา Big Data Analytics

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ  DAT Graduate Research Competition Award

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ DAT Graduate Research Competition Award

“อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับรางวัล PropertyGuru Thailand Property Award 2018 “Special Recognition for Public Facility”

“อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับรางวัล PropertyGuru Thailand Property Award 2018 “Special Recognition for Public Facility”

ผลงานวิจัยจุฬาฯ ได้รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561”

ผลงานวิจัยจุฬาฯ ได้รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561”

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุด ในงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่โปแลนด์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุด ในงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่โปแลนด์

บุคลากรวิศวฯ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัลระดับดีมาก การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 10

บุคลากรวิศวฯ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัลระดับดีมาก การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 10

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X