ARCHIVE

ออกกำลังกาย
“อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ” พร้อมเปิดให้บริการ “1 มิถุนายนเป็นต้นไป”

“อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ” พร้อมเปิดให้บริการ “1 มิถุนายนเป็นต้นไป”

ออกกำลังกายกับ “โครงการปุยนุ่นยกกำลัง 3”

ออกกำลังกายกับ “โครงการปุยนุ่นยกกำลัง 3”

โครงการ “ลีลาศสำหรับผู้บริหาร” ฟรี

โครงการ “ลีลาศสำหรับผู้บริหาร” ฟรี

โครงการ “Fit and Firm 2019” ชาวจุฬาฯยุคใหม่ สุขภาพดีถ้วนหน้า

โครงการ “Fit and Firm 2019” ชาวจุฬาฯยุคใหม่ สุขภาพดีถ้วนหน้า

ขอเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปุยนุ่น Fit 2018

ขอเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปุยนุ่น Fit 2018

เปิดคลินิคสอนวิ่งใน “โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่”

เปิดคลินิคสอนวิ่งใน “โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่”

ครบเครื่องเรื่อง “อ้วน” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55

ครบเครื่องเรื่อง “อ้วน” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55

“การออกกำลังกายด้วยตนเองโดยการใช้แรงต้าน” โครงการปุยนุ่น FIT 2018

“การออกกำลังกายด้วยตนเองโดยการใช้แรงต้าน” โครงการปุยนุ่น FIT 2018

“สัปดาห์เพื่อสุขภาพ” จำหน่ายสินค้าราคาถูก

“สัปดาห์เพื่อสุขภาพ” จำหน่ายสินค้าราคาถูก

ขอเชิญชวนบุคลากร จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ในรูปแบบ SH’BAM

ขอเชิญชวนบุคลากร จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ในรูปแบบ SH’BAM

การบรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ” เรื่อง “การออกกำลังกายตามวัยของออเจ้า”

การบรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ” เรื่อง “การออกกำลังกายตามวัยของออเจ้า”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X