ARCHIVE

แถลงข่าว
“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

งานแถลงข่าว “Thailand Halal Assembly 2019”

งานแถลงข่าว “Thailand Halal Assembly 2019”

แถลงข่าว “ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” และ “CHULA Cancer Run”

แถลงข่าว “ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” และ “CHULA Cancer Run”

เสวนาและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

เสวนาและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

งานแถลงข่าว สีเพลิง สร้าง สุข ปี 2 และ เสวนา “ปรับกระบวนคิด สร้างศิษย์ให้มีสุข”

งานแถลงข่าว สีเพลิง สร้าง สุข ปี 2 และ เสวนา “ปรับกระบวนคิด สร้างศิษย์ให้มีสุข”

“จุฬาฯ ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5” รับฟังการแสดงทัศนะ ไขข้อข้องใจเรื่องมลพิษฝุ่น

“จุฬาฯ ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5” รับฟังการแสดงทัศนะ ไขข้อข้องใจเรื่องมลพิษฝุ่น

แถลงข่าว “change to unchanged” พัฒนาพื้นที่โรงภาพยนตร์ลิโด สู่ “Lido Connect”

แถลงข่าว “change to unchanged” พัฒนาพื้นที่โรงภาพยนตร์ลิโด สู่ “Lido Connect”

แถลงข่าว “โครงการครุศาสตร์สุจริต”

แถลงข่าว “โครงการครุศาสตร์สุจริต”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X