Archive

ป้ายกำกับ: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ? เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ ใช้ง่าย รู้ผลไว ห่างไกลโควิด-19

เภสัชฯ จุฬาฯ เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนห่างไกลจากโควิด-19 พัฒนาชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย