Archive

ป้ายกำกับ: โครงการเติมพลังความรู้สำหรับพี่น้องผองเพื่อนด้านแผน (ครั้งที่ 1)

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย