Archive

ป้ายกำกับ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ เชิญร่วมงานเปิดตัว “ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย