Archive

ป้ายกำกับ: สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "เจรียงจาเป็ย เสน่ห์การขับลำสะพานวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา"

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย