Archive

ป้ายกำกับ: COVID-19

จุฬาฯ จ้างงานชุมชนสู้พิษเศรษฐกิจ ปลุกสำนึกรักท้องถิ่น สร้างอาชีพและโอกาสวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ภูมิใจโครงการจ้างงานฯ สร้างรายได้ให้บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาและผู้ขาดรายได้จากวิกฤตโควิด-19 ปลุกสำนึกรักบ้านเกิด เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคู่พัฒนาความรู้สมัยใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หวังสร้างวิสาหกิจชุมชนและอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคต

หน้ากากอนามัยใช้แล้ว ขยะติดเชื้อที่ต้องจัดการให้ถูกวิธี จุฬาฯ วอนทุกฝ่ายร่วมมือ

อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ เสนอการจัดการหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้ว ลดและเลือกใช้หน้ากากแบบใช้ซ้ำได้ แยกขยะติดเชื้อให้เหมาะสมก่อนนำส่งสู่ระบบการกำจัดที่ไม่สร้างมลพิษ ลดปัญหาขยะติดเชื้อล้นโลก 

แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ? เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ ใช้ง่าย รู้ผลไว ห่างไกลโควิด-19

เภสัชฯ จุฬาฯ เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนห่างไกลจากโควิด-19 พัฒนาชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

สูงวัย กาย-ใจต้องฟิต อาจารย์จุฬาฯ แนะวิธีออกกำลังกายที่บ้านอย่างปลอดภัย ไกลโรค (โควิด-19)

ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด จุฬาฯ ชวนผู้สูงวัยออกกำลังกายเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัสโควิด-19 แม้ต้องเก็บตัวที่บ้านก็แข็งแรงได้ พร้อมแนะวิธีออกกำลังกายที่บ้านง่ายๆ ในช่วงล็อกดาวน์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย