วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP11 ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ตอนนี้รุนแรงกว่าปี 2009 จริงหรือไม่


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย