VIDEO

Soเชี่ยว EP20 การถือโทรศัพท์สลับมือซ้ายและขวามีผลต่อการรับสัญญาณ จริงหรือไม่

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X