วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP68 ปิดจมูกขวา หายใจด้วยจมูกซ้าย แก้ปวดหัวได้ใน 5 นาที จริงหรือไม่


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย