วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP78 สามีนอกใจภรรยา ภรรยายิงสามีทิ้งได้ ไม่ต้องติดคุก จริงหรือไม่


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย