วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP79 สารกันชื้นช่วยลดความเสี่ยงโทรศัพท์มือถือเสียจากการตกน้ำได้ จริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย