วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP79 สารกันชื้นช่วยลดความเสี่ยงโทรศัพท์มือถือเสียจากการตกน้ำได้ จริงหรือไม่


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย