วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP79 สารกันชื้นช่วยลดความเสี่ยงโทรศัพท์มือถือเสียจากการตกน้ำได้ จริงหรือไม่


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย