VIDEO

Soเชี่ยว Ep83 เมื่อคนเหงาเป็นหวัด อาการจะหนักกว่าคนไม่เหงาจริงหรือไม่

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X