รู้จักจุฬาฯ

จุฬาฯ 100 ปี

จุฬาฯ 100 ปี

จุฬาฯ 100 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560 นี้ ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี เกียรติภูมิจุฬาฯ กับการรวบรวมประวัติศาสตร์ เรื่องราวอันทรงคุณค่า ความภาคภูมิใจ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกใน “พระคุณของแหล่งเรียนมา” ด้วยการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งสถานศึกษาเพื่อผลิตผู้มีความรู้ความสามารถออกมาพัฒนาบ้านเมือง

ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา “เกียรติภูมิจุฬา” รับใช้ประชาชนมาโดยตลอด ด้วยการนำความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคม พัฒนาประเทศไทยในทุกๆ สาขา ซึ่งศตวรรษต่อจากนี้ เรากำลังก้าวเข้าสู่การ “คิดและทำเพื่อสังคม” พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมและประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตผู้มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ มิติ เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสังคมไทยและก้าวไกลในสังคมโลก

เริ่มต้นเฉลิมฉลอง 100 ปี เกียรติภูมิจุฬาฯ และร่วมก้าวสู่จุฬาฯ ในศตวรรษใหม่ไปด้วยกัน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย