Highlights

ทำบุญกับศูนย์กายสัตว์อุทิศ จุฬาฯ มอบร่างสัตว์เลี้ยงเป็นอาจารย์ใหญ่หลังจากไป

เมื่อสัตว์เลี้ยงที่เรารักเสมือนสมาชิกในครอบครัวตายจาก กุศลกรรมที่น่าจะได้ก่อร่วมกันครั้งสุดท้ายอาจหมายถึงการอุทิศร่างของเจ้าตูบ เจ้าเหมียว ให้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อสรรพสัตว์ต่อไป

เรียนรู้ ต่อยอด พึ่งตนเอง ทักษะสำคัญ เมื่อสังคมสูงวัยใกล้เข้ามา

อีกประมาณ 9 ปี สังคมไทยจะสูงวัยขั้นสูงสุด ตลาดแรงงาน การจ้างงานและค่าตอบแทนจะเปลี่ยนไป คณะผู้วิจัยจากจุฬาฯ แนะพึ่งตนเอง ใครไม่ปรับตัวตกงาน ใครหยุดเรียนรู้ตกยุค

จุฬาฯ จัดให้ Mind Space & Mind Café แพลตฟอร์มใหม่ เพื่อนใจนิสิต

เปิดบริการแล้ว Mind Café และ Mind Space แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด ดูแลสุขภาพจิตนิสิตจุฬาฯ ในช่วงที่ต้องรักษาระยะห่าง หวังช่วยนิสิตรับมือความเครียดในชีวิตทั้งการเรียนและความสัมพันธ์

จุฬาฯ เร่งวิจัย “รูติน” สารสกัดสมุนไพรต้านโควิด-19

นักวิจัยจุฬาฯ พบ “รูติน” สารสกัดจากเปลือกส้มฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ อยู่ในช่วงพัฒนาเป็นยา ชี้งานวิจัยยายังจำเป็นคู่กับการวิจัยวัคซีน แนะคนไทยปรับมุมมองสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่า

ปลอดภัย ปลอดเชื้อกับรังสียูวีซี ของต้องมีในวิถี New Normal

ปลอดภัย ปลอดเชื้อกับรังสียูวีซี ของต้องมีในวิถี New Normal

มหัศจรรย์แสงสีฟ้า อุปกรณ์ยูวีซี (UV-C) พิสูจน์แล้วฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% แต่เสี่ยงมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก อาจารย์จุฬาฯ เตือน ใช้อย่างเข้าใจและระมัดระวัง

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย