104 ปี จุฬาฯ ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovations for Society)

การศึกษาที่จุฬาฯ

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

จุฬาฯ กับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน

จุฬาฯ ครองอันดับ

1

มหาวิทยาลัยไทย 8 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2021

อินนูลินจากแก่นตะวัน สู่อาหารฟังก์ชันลดโรคอ้วน โดยทีมวิจัย จุฬาฯ

“อินนูลินจากแก่นตะวัน” นวัตกรรมของทีมวิจัยคณะแพทย์ฯ และเภสัชฯ จุฬาฯ สร้างสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ลดโรคอ้วน จ่อพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชันพรีไบโอติกส์ เสริมสุขภาพผู้บริโภคทุกวัย

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เพิ่มมูลค่าเยื่อยูคาลิปตัส วัสดุทดแทนพลาสติก ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

นิสิตปริญญาโท วิศวฯ จุฬาฯ วิจัยแปรเซลลูโลสเยื่อยูคาลิปตัสเป็นวัสดุทดแทนพลาสติก ลดต้นทุน เพิ่มคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ หวังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 ไขรหัสพันธุกรรมเชื้อดื้อยาในสัตว์ สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

อาจารย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565” เผยรหัสพันธุกรรม เชื้อดื้อยาในสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม  แนะวิธีแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว”

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ศิลป์สนุกกับ “History of Art การเดินทางของศิลปะ” สื่อการสอน รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ผลงานอาจารย์สาธิตจุฬาฯ

อาจารย์สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม สร้างสรรค์ “History of Art การเดินทางของศิลปะ” นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ สำหรับนักเรียนระดับประถม ตอบโจทย์ทุกแนวการเรียนรู้ ทั้งอ่าน ฟัง ทำ เล่น ให้เด็กสนุกเต็มที่ในโลกของศิลปะ

ข้อมูลและสถิติ

42

คณะ สำนักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน

441

หลักสูตร

37,626

นิสิตปัจจุบัน

8,138

บุคลากร

ข้อมูลปี 2563

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย