สาระความรู้

Check-in ถิ่นจุฬาฯ

เรื่องราวแรกมีในจุฬาฯ ตำนานความเชื่อ วิถีชีวิตชาวจุฬาฯ และเรื่องราวประทับใจรอบรั้วจุฬาฯ

Check-in ถิ่นจุฬาฯ

Check-in ถิ่นจุฬาฯ

เรื่องราวแรกมีในจุฬาฯ ตำนานความเชื่อ วิถีชีวิตชาวจุฬาฯ และเรื่องราวประทับใจรอบรั้วจุฬาฯ

รายการ Check-in ถิ่นจุฬาฯ เป็นรายการที่รวบรวมเรื่องราวแรกมีในจุฬาฯ ตำนานความเชื่อ วิถีชีวิตชาวจุฬาฯ และเรื่องราวประทับใจรอบรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งผลิตขึ้นเนื่องในวาระการเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ Check-in ถิ่นจุฬาฯ มีความยาว 1 นาที และ 5 นาที จำนวน 20 ตอน ชวนทุกคนร่วมรับรู้เรื่องราวของจุฬาฯ ไปด้วยกัน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย