ข่าวสารและสาระความรู้วารสารจุฬาฯ

รอบรั้วจามจุรี ฉบับที่ 8 ปีที่ 61

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X