วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP9 แฮชแท็ก (Hashtag) เป็นเครื่องมือทางการตลาด จริงหรือเปล่า


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย