วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP39 น้ำยาบ้วนปากช่วยฆ่าเชื้อโรคส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ จริงหรือไม่


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย