คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Faculty of Commerce and Accountancy

The Pillar of the Kingdom in Business Education เสาหลักแห่งแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ มุ่งมั่นสู่การเป็น “Flagship for Life” ของสังคมไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Faculty of Commerce and Accountancy

The Pillar of the Kingdom in Business Education เสาหลักแห่งแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ มุ่งมั่นสู่การเป็น “Flagship for Life” ของสังคมไทย

รู้จักคณะ

“Chulalongkorn Business School” หรือ CBS สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Business Administration ในระดับปริญญาตรี โท และเอกด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and Accountancy)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

 1. การบัญชี (Accounting)
 2. พาณิชยศาสตร์ (Commerce)
 3. การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)
 4. การตลาด (Marketing)
 5. สถิติ (Statistics)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 การบัญชี (Accounting)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurial Management)
 • 2.2 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information Systems)
 • 2.3 การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)
 • 2.4 การตลาด (Marketing)
 • 2.5 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Management)

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)* (International Business Management)
 • 3.2. การบัญชี (นานาชาติ) * (Accounting)

4. สถิติศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) Bachelor of Science (Statistics) [B.S. (Statistics)] 3 สาขาวิชาได้แก่

 • 4.1 สถิติและวิทยาการข้อมูล (Statistics and Data Science)
 • 4.2 การประกันภัย (Insurance)
 • 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information Technology for Business)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) Master of Accountancy (M.Acc.)

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 การบัญชี (Accountancy)

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 บริหารธุรกิจ (Business Administration)
 • 3.2 การจัดการการบิน (Aviation Management)
 • 3.3 การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ (Hospital and Health Care Management)

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) Master of Science (M.S.) / (M.Sc.) 8 สาขาวิชา ได้แก่

 • 4.1 สถิติ (Statistics)
 • 4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology in Business)
 • 4.3 การประกันภัย (Insurance)
 • 4.4 การเงิน (ภาษาอังกฤษ) (Finance)
 • 4.5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (Business Software Development)
 • 4.6 การตลาด (Marketing)
 • 4.7 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
 • 4.8 วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)

5. การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) Master of Management (M.M.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 5.1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ* (นานาชาติ) (International Business Management)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Accountancy) [Ph.D.(Acc.)] 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 การบัญชี (Accountancy)

2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Doctor of Business Administration (D.B.A. 3 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 การจัดการ (Management)
 • 2.2 การเงิน (Finance)
 • 2.3 การตลาด (Marketing)

3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ** (ภาษาอังกฤษ) (Information Technology in Business)
 • 3.2 การเงินเชิงปริมาณ (ภาษาอังกฤษ) (Quantitative Finance)

หมายเหตุ

 • * สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศระดับปริญญาโทรับผิดชอบโดยภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ติดต่อคณะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารไชยยศสมบัติ 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 5758

เว็บไซต์
www.cbs.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า