คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษานิติศาสตร์ชั้นนำ แหล่งความรู้ทางกฎหมายและแหล่งอ้างอิงของประเทศ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษานิติศาสตร์ชั้นนำ แหล่งความรู้ทางกฎหมายและแหล่งอ้างอิงของประเทศ

รู้จักคณะ

จัดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ที่ทันสมัยต่อความเป็นไปของสากล เท่าทันพลวัตโลก เพื่อพัฒนาความชำนาญเฉพาะสาขาทั้งเชิงปรัชญาและเชิงปฏิบัติ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ กฎหมายแพ่งและอาญา กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายมหาชน รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) และหลักสูตรนานาชาติ Business Law ในระดับปริญญาโทด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

 1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) Master of Laws (LL.M.) 3 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 นิติศาสตร์ (Laws)
 • 1.2 กฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) (Business Law)
 • 1.3 กฎหมายการเงินและภาษีอากร (Finance and Tax Laws)

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) Doctor of Jurisdical Science (J.S.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 1. นิติศาสตร์ (Laws)

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา

ศึกษาวิจัยกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยกฎหมายและการพัฒนา ดำเนินงานโดยอาศัยหลักความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และหน่วยงานทางวิชาการอื่น และอาศัยหลักความเป็นกลางมีลักษณะทางวิชาการสหสาขา มีความคล่องตัว เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 204
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th/home/page.aspx?id=89

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน ให้บริการความช่วยเหลือ คำแนะนำ และคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย โดยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสิทธิและหน้าที่ โดยที่ศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 520, 0 2218 2066
อีเมล legalaidcenter@yahoo.com
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th/home/page.aspx?id=90

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษากฎหมายฝรั่งเศส

ศึกษาและวิจัยกฎหมายในแต่ละสาขาของประเทศฝรั่งเศสที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายในประเทศไทย รวมถึงบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศส ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายวัฒนธรรมสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศส

โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 213, 216
อีเมล nitiresearch@yahoo.com
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th/home/page.aspx?id=92

ศูนย์กฎหมายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน

ศึกษาและวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 211, 216
อีเมล nitiresearch@yahoo.com
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th/home/page.aspx?id=93

ติดต่อคณะ

คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 2017

โทรสาร
0 2218 2018

Email
pr@law.chula.ac.th

เว็บไซต์
www.law.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า