สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

สถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รู้จักสถาบัน

สถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการประกันคุณภาพโดยมาตรฐานสากล AACSB และ EQUIS จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Kellogg School of Management และThe Wharton School เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ Human Resource Management ในระดับปริญญาโท และ Business Administration ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

หน่วยบริการสังคม

Sasin Management Consulting (SMC)

SMC is one of the leading management consulting firms in Thailand, offering a range of management consulting services to a variety of clients, including governments, state-owned enterprises and private sectors. The firm is dedicated to provide clients with insight, knowledge and viable solutions that lead to success.

Tel: +66 2218 4001 ext. 158
Email: smcrecruitment@sasin.edu
Website: www.sasinconsulting.com

ติดต่อสถาบัน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารศศปาฐศาลา ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2216 8833
อีเมล marketing@sasin.edu
เว็บไซต์ www.sasin.edu
Facebook www.facebook.com/sasinbusinessschool
Twitter twitter.com/SasinThailand
Vimeo vimeo.com/sasinmedia
Linked in www.linkedin.com/edu/school?id=42842
LineID @Sasin

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X