สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sasin Graduate Institute of Business Administration

สถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sasin Graduate Institute of Business Administration

สถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รู้จักสถาบัน

สถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการประกันคุณภาพโดยมาตรฐานสากล AACSB และ EQUIS จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Kellogg School of Management และThe Wharton School เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ Human Resource Management ในระดับปริญญาโท และ Business Administration ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

หน่วยบริการสังคม

Sasin Management Consulting (SMC)

SMC is one of the leading management consulting firms in Thailand, offering a range of management consulting services to a variety of clients, including governments, state-owned enterprises and private sectors. The firm is dedicated to provide clients with insight, knowledge and viable solutions that lead to success.

Tel: +66 2218 4001 ext. 158
Email: smcrecruitment@sasin.edu
Website: www.sasinconsulting.com

ติดต่อสถาบัน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารศศปาฐศาลา

ซอยจุฬา 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2216 8833

Email
marketing@sasin.edu

เว็บไซต์
www.sasin.edu

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย