จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ เผยไวรัสโควิด-19 ในไทย มีอายุสั้นกว่าประเทศเขตหนาว

จุฬาฯ เผยไวรัสโควิด-19 ในไทย มีอายุสั้นกว่าประเทศเขตหนาว

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลกในเวลานี้ ยังคาดการณ์ระยะเวลาไม่ได้ว่าจะหยุดการแพร่ระบาดเมื่อไหร่ เพราะคนตกเป็นพาหะการแพร่กระจาย แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอุบัติใหม่ ที่ตรวจดูพัฒนาการของไวรัสชนิดนี้ ยังไม่พบพัฒนาการเชื้อชนิดนี้อีกขั้น ซึ่งอาจจะหยุดอยู่แค่การการระบาดในมนุษย์

นักเทคนิคการแพทย์หญิงสุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยการศึกษาพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด-19 ว่า ยังไม่พบการพัฒนาของรหัสพันธุกรรมของไวรัส เพื่อให้กระจายจากมนุษย์สู่สัตว์อีก และสภาพอากาศในประเทศไทยที่เป็นประเทศเขตร้อน ทำให้ไวรัสที่แพร่กระจายอยู่นอกร่างกายมนุษย์ มีอายุสั้นกว่า ประเทศเขตหนาว เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

นักเทคนิคการแพทย์หญิงสุภาภรณ์ เป็นผู้ค้นพบการแพร่เชื้อไวรัสในค้างคาวครั้งแรกของโลกโดยวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส พบว่าใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสที่พบในตัวค้างคาวมงกุฏเทาแดง 96 % ตัวลิ่น 90 %

แต่ลักษณะการระบาดของโควิด-19 คล้ายกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น อีโบล่า เมอร์ส และซาร์ส ที่จัดอยู่ในโรคอุบัติใหม่ที่มีสัตว์เป็นแหล่งนำโรค รวมทั้งพิษสุนัขบ้าก็เป็นโรคจากสัตว์สู่คน โดยโรคระบาดจะมีเวลาการแพร่กระจายก่อนจะถูกควบคุมได้ในที่สุด

ขณะนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กำลังศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัส “นิป้าห์” เพราะไทยมีความเสี่ยงจะเกิดการระบาดของโรคไวรัสนิปาห์ หากคนสัมผัสกับฉี่หรือน้ำลายค้างคาวโดยตรง หรือสุกรที่ได้รับเชื้อจากสิ่งคัดหลั่งของค้างคาวและแพร่มาสู่คน ในอดีตเคยพบการแพร่ระบาดในคนมาแล้วแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/120634

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X